Opeopiskelijat <3 Tampere

Täällä mennään taas – käynnissä on tapahtumiltaan ja opiskelija-arjeltaan normaali kevät ja edessä siintää fuksisyksy, jota ei olla nähty vuoden 2019 jälkeen. Sen huomaa tapahtumamäärästä ja osallistujavyörystä. Sen huomaa motivoituneista järjestötoimijoista. Sen huomaa läsnä pidetyn massaluennon eksoottisuudesta. Sen huomaa vaikeudesta varata luokkatilaa Virrasta, sillä ne ovat kaikki täynnä aamusta iltaan.

Takana on nyt lähes kaksi vuotta työskentelyä opeopiskelijoiden edunvalvonnassa, tapahtumissa, viestinnässä ja jäsenhankinnassa. Tänä aikana olen päässyt tutustumaan neljään mahtavaan ainejärjestöön ja tukemaan niin järjestöjä kuin jäseniäkin opinnoissa, opiskelijakulttuurissa ja työelämässä. Ja onhan se todettava: opeopiskelijat ovat mahtavaa ja inspiroivaa porukkaa. Tuntuu haikealta päättää tämä jakso elämästä tähän kevääseen ja siirtää kapula seuraavalle toimijalle. Tuntuu myös voimaannuttavalta jatkaa eteenpäin tämän kokemuksen jälkeen, varsinkin, kun tietää Tampereen sisältävän toinen toistaan parempia potentiaalisia hakijoita aluetoimijan pestiin.

Tänä keväänä tapahtuu paljon. Näillä näppäimillä edessä siintää eduskuntavaalien ääntenlasku, ja siitä alkaa jännitys tulevasta vaalikaudesta ja sen vaikutuksista korkeakouluopiskelijoihin ja opetus- ja kasvatuskentän henkilöstöön. Koulutus on ollut aivan valtava teema näissä vaaleissa, ja lupaukset kentällemme ovat olleetkin sen mukaisia. Yliopistolla valmistellaan myös syksyllä 2024 voimaan tulevaa uutta opetussuunnitelmaa, johon opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa antamalla palautetta ja kommentteja. Nyt on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi toteutustapoihin, kurssipalettiin ja painopisteisiin. Esiin nousee myös uusi mahdollisuus Tampereella: erityispedagogiikan koulutus, jonka on tarkoitus alkaa syksyllä 2024 uuden opetussuunnitelman kanssa samaan aikaan.

Jäsenjärjestöt päättävät SOOLille uuden toimintasuunnitelman, talousarvion ja hallituksen liittokokouksessa 15.–16.4. Uusi hallituskausi tuo esiin taas uusia aktiiveja, uutta tietoa ja innovointia ympäri Suomen kaikilta opetusaloilta. SOOL on pitkään ollut Tampereella vahva ja näkyvä, mikä on ehdottomasti jokaisen täällä opiskelevan opeopiskelijan etu. Meillä on tietoa ja taitoa neuvotella ja edistää kansainvälisesti kilpailukykyistä ammattitaitoa. Olemme maantieteellisesti ideaalilla paikalla, jotta meidän on helppo työskennellä, oppia ja jakaa oppimaamme muiden ympäröivien opiskelijakaupunkien kanssa. Meidän erityinen SOOL- yhteisömme näkyy myös kunniana järjestää vuoden 2024 Talvipäivät.

Mira Laurinantti, SOOLin aluetoimija 2021-2023

Liity aineenopeopiskelijoiden Telegram-ryhmään

Hei tuleva, nykyinen tai entinen aineenopeopiskelija!

Liity kaikkien TamAuslaisten yhteiseen telegram ryhmään jonka kautta hallitus tiedottaa tulevista tapahtumista, lisäkoulutuksista, webinaareista ja sijaisuuksista. Ryhmä on myös vapaata juttelua varten ja voit jakaa itse vaikka tietoosi tulevia vinkkejä sijaisuuksista!

Liity ryhmään tästä!

TamAuksen toimarihaku on nyt auki!

Toimarina pääset mukaan matalalla kynnyksellä. Olet varsinaisten hallitustoimijoiden apuna suunnittelemassa ja toteuttamassa toimintaa ja pääset tekemään juuri niin paljon hommia kun haluat. Toimaripesti sopii erityisen hyvin jos sinulla ei ole aikaisempaa hallituskokemusta tai haluat muuten vain hieman kevyemmällä otteella mukaan toimintaan!

Tarjolla on useita erilaisia pestejä kuten tapahtuma-, kv- ja ulkosuhdetoimari. Voit myös halutessasi ideoida täysin uuden roolin, jonka uskot olevan hyödyllinen TamAuksen toiminnalle.

Haku tapahtuu lomakkeen kautta. Haku on auki 6.1.-20.1.2023, jonka jälkeen täytämme pestit.

Lähde tuutoriksi ensi lukuvuoden auskuille!

Ensi lukuvuoden pedagogisten opintojen opiskelijat eli auskut tarvitsevat auskututoreita. Nyt sinulla on mahdollisuus tuoda oma kokemuksesi auskututorointiin ja opastaa ensi lukuvuoden auskuja läpi pedagogisen vuoden, joka on suuri muutos ja hektistä aikaa opiskeluissa. Auskutuutorit vastaavat uusien auskujen kysymyksiin, neuvovat heitä edellisen vuoden kokemustensa perusteella, sekä järjestävät mahdollisuuksien mukaan ryhmäyttävää toimintaa.

Tulevat tutorit perehdytetään toimintaan ja pääsevät mukaan tutorstarttiin, josta saa paljon vinkkejä käyttöön. Tutoroinnista on luvassa 2 op kurssisuoritus ja paljon muuta mukavaa! 

Ilmoittaudu auskutuutoriksi ma 2.5. mennessä tällä lomakkeella: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfr0FbVqL-sPl6cZYn-0WmGBrrJI-3Ap100dTcewmnhFf9vw/viewform?usp=sf_link

Auskututoreille on tarjolla Kasvon järjestämä tuutorstartti, josta saa hyvät eväät tuutorointiin. Edellisen vuoden tutorvastaava perehdyttää tehtäviin ja vastailee kysymyksiin.

Jäikö jokin askarruttamaan?
Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin auskutuutorointiin liittyen, kysymykset voi lähettää osoitteeseen auskutuutorit@lists.tuni.fi. Kysymyksiä voi myös laittaa Telegramissa TamAuksen hallituslaisille.

Hae TamAuksen toimihenkilöksi!

Oletko harkinnut järjestötoimintaan lähtemistä? Haluatko päästä tutustumaan eri alojen opiskelijoihin? Jos vastasit kyllä ainakin yhteen kysymyksistä, niin kannattaa hakea TamAuksen toimihenkilöksi!

Mikä ihmeen toimihenkilö?

Yhdistyksen toiminta edellyttää aktiivisen tekijäporukan toteuttamaan yhdistyksen tarkoitusta. Nämä toimijat koostuvat yhdistyksen hallituksesta ja toimihenkilöistä. TamAuksessa toimihenkilö pääsee osallistumaan hallituksen toimintaan täysin rinnoin ja kokemaan järjestötoiminnan omien aikataulujen puitteissa. Periaatteessa toimihenkilöt valitaan tiettyyn rooliin, mutta titteli ei millään tavalla rajoita osallistumismahdollisuuksia vaan kaikkea pääsee tekemään oman kiinnostuksen mukaan. TamAus etsii ainakin seuraavia toimihenkilöitä:

 • Vujutoimari (apuna vuosijuhlien järjestämisessä)
 • KV-vastaava (kansainväliset asiat)
 • Tapahtumatoimari (tapahtumien järjestämistä)
 • Taloustoimari (rahastonhoitajan apulainen)
 • IT-vastaava (tiedonhallinta, verkkosivut)
 • Graafikko
 • Ulkosuhdevastaava (yhteydenpito sisaryhdistyksiin muilla paikkakunnilla)
 • Alumni- ja perinnevastaava
 • Yritystoimari (yritysyhteistyö ja kumppanuudet)
 • Viestintätoimari (markkinointia ja viestintää esim. somessa)

Voit myös hakea toimihenkilöksi muuhunkin kuin listattuihin pesteihin, jos koet kiinnostuksestasi tai erityisosaamisestasi olevan hyötyä TamAukselle.

Mitä ihmettä minä siitä saan?

Järjestötoiminta tuo mukavaa vastapainoa opintoihin ja tarjoaa mahdollisuuden nähdä yliopistomaailma eri näkökulmasta. Tässä 8 syytä lähteä mukaan järjestötoimintaan:

 1. Hauskaa ja palkitsevaa tekemistä opintojen oheen
 2. Kokouskäytännöt ja yhdistystoiminta tutuiksi (tärkeää työelämän kannalta)
 3. Uusia kavereita, jee!
 4. Poikkitieteellinen porukka: opiskelijoita lähes 20 tutkinto-ohjelmasta
 5. Verkostoitumista muiden opeopiskelijoiden eli tulevien työkavereiden kanssa
 6. Mahdollisuuden varmistaa opetusharjoittelun laatu
 7. Näyttää hyvältä CV:ssä
 8. Pääset vapauttamaan sisäisen opettajasi

Miten ihmeessä pääsee mukaan?

Voit hakea toimihenkilöksi täyttämällä hakulomakkeen osoitteessa:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaawTSdTZc8jsG2UvuMy4KKg44RE_3kqVF84vHp5ktEilzpQ/viewform

Jäikö jokin askarruttamaan? Hallitus vastaa kiperiin kysymyksiisi toimihenkilöhausta sekä elämästä yleisesti osoitteesta tamaus-hallitus@lists.tuni.fi . Tervetuloa mukaan toimintaan!